El PCC aposta de forma decidida per la Unitat de les Esquerres

El PCC aposta de forma decidida per la Unitat de les Esquerres

El Comitè Central del PCC, reunit aquest dissabte 17 de setembre en una llarga sessió a Sants, ha debatut en profunditat aspectes importants de la mobilització social per a la propera tardor i el seu posicionament davant les properes Eleccions Generals. Sense cap vot contrari, la direcció del PCC ha aprovat el document presentat pel Secretari General, Joan Josep Nuet, que considera que l’actual situació de crisi econòmica i d’atac a la classe treballadora requereix de la mobilització social unitària i de la Unitat de totes les forces d’esquerra per damunt dels interessos partidistes.

“El PCC aposta per afrontar el procés de les pròximes Eleccions Generals del proper 20 de novembre sumant els efectius que ja van concórrer el 2004 i 2008 a la Coalició ICV-EUiA-IU i que posteriorment el 2008 van conformar Grup Parlamentari conjunt al Congrés amb ERC. La fórmula concreta que fins ara s’ha donat ha estat l’aposta per una gran coalició liderada a Catalunya per ICV-EUiA i a l’Estat per IU que sumi l’espai polític i social de l’ecologisme, l’experiència dels sindicalistes de classe, persones de la cultura popular i progressista i dels moviments i partits alternatius al neoliberalisme i les seves polítiques”.

El PCC es reafirma doncs en la seva línia estratègica del Front d’Esquerres que considera “va més enllá de la coalició ICV-EUiA”, i vol reforçar el treball de l’organització en els moviments i organitzacions socials i en el Moviment 15-M.  El PCC opina que la reedició de la coalició a Catalunya és una prioritat, al mateix temps que la relació federal amb IU a nivell estatal i els acords amb forces de l’ecologisme polític i social, el nacionalisme d’esquerres, els sindicalistes i el món de la cultura. Així doncs, el PCC vol connectar amb l’àmplia demanda popular d’unitat de les esquerres a l’hora que reforçar l’espai polític i social de la transformació i enfortint aquesta base de forma àmplia i unitària construir majories que puguin frenar i derrotar les polítiques neoliberals.

Versió en castellà

El PCC apuesta de forma decidida por la Unidad de la Izquierda

El Comité Central del PCC, reunido el sábado 17 de septiembre en una larga sesión en Sants, ha debatido en profundidad aspectos importantes de la movilización social para el próximo otoño y su posicionamiento ante las próximas Elecciones Generales. Sin ningún voto en contra, la dirección del PCC ha aprobado el documento presentado por el Secretario General, Joan Josep Nuet, que considera que la actual situación de crisis económica y de ataque a la clase trabajadora requiere de la movilización social unitaria y de la Unidad de todas las fuerzas de izquierda por encima de los intereses partidistas.

“El PCC apuesta por afrontar el proceso de las próximas Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre sumando los efectivos que ya concurrieron en 2004 y 2008 en la Coalición ICV-EUiA-IU y que posteriormente en 2008 conformaron Grupo Parlamentario conjunto en el Congreso con ERC. La fórmula concreta que hasta ahora se ha dado ha sido la apuesta por una gran coalición liderada en Catalunya por ICV-EUiA y en el Estado por IU que sume el espacio político y social del ecologismo, la experiencia de los sindicalistas de clase, personas de la cultura popular y progresista y de los movimientos y partidos alternativos al neoliberalismo y sus políticas “.

El PCC se reafirma pues en su línea estratégica del Frente de Izquierdas que considera que “va más allá de la coalición ICV-EUiA”, y quiere reforzar el trabajo de la organización en los movimientos y organizaciones sociales y en el Movimiento 15-M. El PCC opina que la reedición de la coalición en Catalunya es una prioridad, al mismo tiempo que la relación federal con IU a nivel estatal y los acuerdos con fuerzas del ecologismo político y social, el nacionalismo de izquierdas, los sindicalistas y el mundo de la cultura. Así pues, el PCC quiere conectar con la amplia demanda popular de unidad de las izquierdas a la vez que reforzar el espacio político y social de la transformación y fortaleciendo esta base de forma amplia y unitaria construir mayorías que puedan frenar y derrotar a las políticas neoliberales.

PARTIT DELS I LES COMUNISTES DE CATALUNYA

One Comment