El PCC rebutja la sentència del Tribunal Suprem sobre la llengua vehicular.

LLENGUA CATALANA

El PCC rebutja la sentència del Tribunal Suprem sobre la llengua vehicular.

 El PCC mostra la seva indignació davant la sentència del Tribunal Suprem que obliga la Generalitat a equiparar l’ús del castellà al del català als centres d’ensenyament, ja que obvia la realitat del poble de Catalunya i crea una falsa polèmica al voltant de la llengua.

“El Tribunal Suprem continua executant el pla d’acció de la dreta extrema del nostre país, i intenta provocar una involució democràtica i el trencament de la convivència a Catalunya, dividint el nostre poble en general i la classe treballadora en particular segons la llengua que es parla. A Catalunya no hi ha un problema de convivència lingüística i sí un problema de cohesió social amb les polítiques de ZP i les que projecten CiU i el PP, que són neoliberals i conservadores”, ha declarat Joan Josep Nuet, secretari general del PCC i senador per EUiA.

El PCC defensa que el català continuï essent la llengua vehicular i fa una crida a les institucions, els partits polítics, les associacions i la societat civil catalanes a defensar el model d’immersió lingüística.

7 Comments

  1. Pingback: Tweets that mention El PCC rebutja la sentència del Tribunal Suprem sobre la llengua vehicular. - El Bloc de Joan Josep Nuet -- Topsy.com

  2. What template do you use in your website

  3. Searching for good online earning method ? I want to share with you my making money system, just
    type in google: Damn good earning method

  4. Very interesting info, i am waiting for more !!! Keep updating your blog and you will have a lot o readers

  5. You are a very clever individual!

  6. Good day! You some kind of professional? Great message. Are you able to inform me find out how to subscribe your blog?

  7. K.Chung ??, 15th ? 2009 16:00