Resolució alternativa de CSQP: Priorització d’un Pla de rescat ciutadà i l’inici d’un procés constituent

Resolució de Priorització d’un Pla de Rescat Ciutadà i l’inici d’un Procés Constituent

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

Ref.: 250JCC27101500002
A LA MESA DEL PARLAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. Que a Catalunya vivim una situació d’emergència que requereix posar en marxa un procés de ruptura social, democràtica i nacional amb el sistema polític nascut de la transició, que avui es manifesta esgotat, per tal de garantir un sistema que tingui com a principals objectius la solidaritat, la llibertat i la igualtat, després d’anys de polítiques autoritàries, socialment regressives i recentralitzadores.
Aquesta ruptura ja ha començat a veure la llum en forma de diverses formes de mobilització social, en defensa del dret a l’habitatge, a l’ocupació, a la sanitat i a l’educació públiques, del medi ambient i d’un model econòmic alternatiu basat en diferents formes de cooperació social. Ara, cal que prengui forma política a partir d’una ruptura institucional i, per això, cal impulsar l’inici d’un PROCÉS CONSTITUENT.
2. Que, en un context de globalització econòmica, en el que els poders financers han usurpat una bona part de la sobirania popular exercida a través dels estats i les seves institucions, aquest procés està profundament imbricat amb les necessàries dinàmiques de transformació dels actuals models d’estat, a Espanya i a la Unió Europea, que ja no poden garantir amb suficiència els drets de la ciutadania. En aquest sentit, des del respecte de la diversitat i la no subordinació entre aquests diferents processos, cal sumar sinergies amb totes les forces que, a l’Estat espanyol com a Europa, estan treballant per construir alternatives i espais de govern polític de l’economia que retornin a la ciutadania el dret a decidir sobre les seves vides. Així, doncs, manifestem el rebuig al TTIP i un pronunciament clar del Parlament de Catalunya en contra de la seva signatura per part de la Unió Europea.
3. Que, de manera simultània a la construcció d’aquest procés constituent, el nou marc institucional sorgit de les eleccions del 27S ha de situar en el centre de l’activitat del Parlament de Catalunya i del Govern català les següents prioritats polítiques:
• Apostar per una racionalització de la despesa que prioritzi les polítiques socials i acabi amb els processos de privatització de l’estat social.
• Promoure un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de Catalunya que permeti a les institucions catalanes disposar de més recursos per atendre a la situació d’emergència social.
• Millorar les polítiques fiscals amb l’objectiu de reduir els nivells de desigualtat i pobresa que viu la societat catalana i millorar l’eficiència de la seva economia.
• Incorporar tots els mecanismes necessaris per eradicar la corrupció de la vida política i social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya acorda:

1. La presentació urgent dels Pressupostos de la Generalitat per l’any 2016 amb la priorització d’un PLA DE RESCAT CIUTADÀ que contingui les polítiques i els recursos necessaris per encarar la situació d’emergència social que pateixen amplies capes de la societat catalana.

2. L’inici d’un PROCÉS CONSTITUENT que necessita assentar-se en el pronunciament democràtic de la ciutadania catalana per mitjà d’un referèndum d’autodeterminació.
Per a materialitzar la convocatòria de referèndum i possibilitar l’exercici democràtic del Dret a decidir durant l’any 2016, el Parlament de Catalunya presentarà durant el primer trimestre del 2016 i davant de les Corts Generals que sorgeixen de les eleccions del 20D una Proposició de Llei de Reforma de la Llei Orgànica 2/1980 de Referèndums.
3. Per donar suport a aquesta exigència democràtica de convocatòria d’un referèndum, si en finalitzar l’any 2016 quedés bloquejada políticament aquesta opció, el Parlament de Catalunya cridaria a posar en marxa nous i més enèrgics processos de mobilització social i ciutadana

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2015

Comments are closed.