Resolucions del Comitè Executiu del PCC del 1er de Maig i del 12M-15M

RESOLUCIÓ SOBRE EL 1er DE MAIG

La  commemoració d’aquest 1er de Maig s’emmarca en una situació molt difícil per a
les treballadores i els treballadors i les classes populars. La profunda crisi del sistema
capitalista i les polítiques que des dels governs de CiU i PP s’apliquen precaritzen fins
a extrems intolerables les condicions de treball i de vida de la ciutadania.


L’oligarquia financera a través de la gran banca, el BCE, l’FMI i el BM, les Borses, les
primes de risc, les agències de qualificació risc, segueixen dictant les polítiques dels
governs i enriquint-se mentre fan pagar la crisi que han generat a la ciutadania.


A Espanya i Catalunya, els governs del PP i de CiU estan desmantellant l’estat de benestar
que s’havia aconseguit gràcies a les lluites de la classe obrera i popular en els anys de
democràcia amb un continu atac als serveis públics i als drets laborals i de ciutadania.


Les polítiques de retallades que ataquen i redueixen els
serveis públics, no tenen altre finalitat que el seu afebliment per a passar posteriorment a
la seva privatització i mercantilització.


La Reforma laboral aprovada pel govern del PP suposa l’eliminació de drets laborals
conquerits al llarg de la democràcia i precaritza totalment les condicions laborals de
treballadors i treballadores, entre altres, fa marxa enrere en la lluita per la igualtat
d’oportunitat de dones i homes en el treball i condemna a l’atur a la joventut i dificulta
l’accés a l’ocupació a les persones aturades de llarga durada.

 

A les retallades que a Catalunya va començar a aplicar el govern de CiU ara s’hi afegeixen
les polítiques del PP, tot i que diu discrepar de la seva forma centralista. L’atac a la sanitat,
l’educació i els serveis socials posa en risc la cohesió social i representa un retrocés en
els drets i conquestes socials del nostre país, a més de posar en risc la recuperació econòmica
tal com avisen repetidament alguns experts.

 

Davant les respostes de la ciutadania a aquests atacs als drets laborals i socials, la resposta
dels poders polítics i econòmics és la d’utilitzar-les com a coartada per a dur a terme una greu
involució dels drets democràtics, criminalitzant el conjunt de les organitzacions socials i d’una
manera molt especial els sindicats de classe. Les actuacions policials i la presó preventiva dels
joves estudiants mostren que l’únic argument que tenen per defensar les seves polítiques és
la repressió.


Cal un canvi de model productiu que valori tots els treballs i un model social que
doti dels béns i serveis col·lectius, que sigui sostenible,… en definitiva, que col·loqui la
centralitat en les persones.

 

El PCC fem una crida a les treballadores i treballadors a donar suport al sindicalisme de classe i
les mobilitzacions que convoquen els sindicats i les organitzacions socials. La unitat de les
organitzacions i la suma de les demandes dels diferents sectors més afectats són imprescindibles
per mostrar, no tan sols que hi ha alternatives, sinó que som el 99% de la població i junts i juntes
podem fer canviar les polítiques.


PER LA UNITAT DE LES ESQUERRES!


VISCA LA CLASSE OBRERA!


VISCA EL 1er DE MAIG!

**************************************************************************************

 

RESOLUCIÓ SOBRE LA MANIFESTACIÓ DEL 12M 15M

 

CRIDA A PARTICIPAR A LA MANIFESTACIÓ DEL 12M NO CALLAREM.
CONTINUAREM L’ESPERIT DEL 29M

El 29M va ser una jornada de vaga massiva protagonitzada per la classe treballadora, organitzada
per les organitzacions sindicals i altres sectors populars  que van confluir en el que es pot
considerar com una vaga social que va expressar l’oposició a la reforma laboral injusta,
ineficaç i inútil, però també  que suposa un descontentament social molt important amb les polítiques
d’austeritat, les retallades i privatitzacions dels serveis públics, el drama dels desnonaments hipotecaris
i l’atur.

La resposta del govern davant l’augment de la resposta social a les seves polítiques de servei a
l’oligarquia financera ha estat intentar generar por i criminalitzar la mobilització social massiva
efectuada en exercici dels drets de vaga, manifestació i reunió, utilitzant la coartada dels aldarulls.
Per tant, denunciem l’arbitrarietat en l’ús de la força per part de les forces de seguretat contra els
vaguistes, en les detencions i en la inhibició respecte a les coaccions  contra el dret a fer vaga
dels treballadors i treballadores, així com els plans de reforma penal que pretenen criminalitzar
conductes com la desobediència civil o equiparar la participació activista a les xarxes socials amb
l’organització il·legal.

La nostra resposta serà continuar la mobilització social i popular contra el plans de l’oligarquia financera
i els seus polítics còmplices. Als barris, al centres de treball, al carrer i a les xarxes. En aquest sentit,
participarem a l’1 de Maig, que ha de ser massiu i una clara continuïtat de l’esperit del 29M. I tenim
una fita que no podem defugir i que treballarem com una convocatòria central: la manifestació massiva,
unitària i pacífica que està convocada el 12 de Maig, amb motiu de l’aniversari del 15M, amb el següent
programa:

1. Ni un euro més per rescatar els bancs. Auditoria ciutadana del deute. No pagarem el
deute il·legítim creat per aquells que van provocar la crisi.

2. Educació, sanitat i serveis públics gratuïts i de qualitat. No a les retallades de la despesa pública,
no a la privatització dels serveis públics.

3. Repartiment just del treball, salari digne i no a la precarització. No a la jubilació als 67 anys i
retirada de la Reforma Laboral.

4. Dret garantit a l’accés a l’habitatge digne. Dació en pagament retroactiva. Parc públic
d’habitatges de lloguer social. Promoció de cooperatives d’habitatge.

5. Reforma fiscal que permeti distribuir de forma justa la riquesa que produïm entre totes i tots.
Renda Bàsica Universal per a totes les persones.

Pels drets i llibertats civils, pel dret a l’existència, totes a la manifestació del 12M!

 


4 Comments